สถานที่ติดต่อ

บริษัท ชาญช่าง ซัพพลาย จำกัด

46/341 หมู่ที่ 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ติดต่อฝ่ายวิศวกรรม : 080-2324226

ติดต่อฝ่ายขาย : 088-7896911

ติดต่อฝ่ายการเงิน : 0615284168

อีเมล : pchanchang@hotmail.com

จำหน่ายและติดตั้ง Steel Deck, Metal Deck, Deck Plate